حسرت پرواز

حسرت پرواز

ای کاش شب من سحری داشته باشد

یا در پس ابرش قمری داشته باشد

اشکم که ز هجران تو چون سیل روان است

بر آن دل سنگت اثری داشته باشد

یا آن دل سنگت که شکسته پر و بالم

از این دل تنگم خبری داشته باشد

دردا که رقیبم چو به باغ تو نهم پای

ترسم که به دستش تبری داشته باشد

باشد به دلم حسرت پرواز به کویت

ای کاش "رها"بال و پری داشته باشد

علی میرزائی"رها"  

/ 0 نظر / 76 بازدید