مصرت ببینم

مصرت ببینم

دوست دارم تا تو را در خلوت قصرت ببینم

تا به رفتار آمدی آن قامت سروت ببینم

آرزومند توام محروم از دیدار رویت

کاش می شد تا تو را هر چند با حسرت ببینم

ای زلیخا بی خریدارم سر بازار عشقت

دارم امیدی به بازار آیی و مصرت ببینم

صرف شد بیهوده عمرم در مسیر زندگانی

در کنارت یاس خوشبو جرعه یی عشرت ببینم

کرده ام تمرین پیری در جوانی روزگاری

با"رها" قدری مدارا کن که تا سیرت ببینم

...............

گر چه می بازم ردیف و قافیه چون زندگانی

از تو ای یاس سفیدم دامنی از گل بچینم

علی میرزایی"رها" 

/ 0 نظر / 34 بازدید